Sẽ kỷ luật Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Sẽ kỷ luật Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Trưởng Ban Công tác đại biểu (ĐB) Trần Văn Túy cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) sẽ không xem xét đơn xin thôi làm ĐBQH vì lý do sức khỏe của ông Hồ Văn Năm mà sẽ tiến hành theo quy trình bị kỷ luật. Ông Năm sẽ bị miễn nhiệm chức Trưởng đoàn và cho thôi ĐBQH khóa 14.