Chính phủ đặt mục tiêu trên 90% người dân tham gia BHYT vào năm 2020

Chính phủ đặt mục tiêu trên 90% người dân tham gia BHYT vào năm 2020

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội. Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn quốc có trên 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).